Welkom integratie
adviseert en helpt
kwetsbare groepen

‘In een rechtvaardige
samenleving mag je afkomst nooit je toekomst bepalen’

Welkom integratie adviseert en helpt  
statushouders en andere financieel
en sociaal kwetsbare gezinnen bij
werk, opleiding, gezondheid en sport