Onze  integrale
dienstverlening
maakt het verschil

‘We zorgen dat we altijd het verschil maken en zetten ons tot het uiterste in voor onze klanten.’

Elke raad of suggestie die de manier van spelen of de tactiek van een bepaalde speler of keuze van een bepaalde club kan beïnvloeden, valt onder de term `advies`.

Je kunt niet om de bedrijfsarts heen

Is je medewerker al een paar weken uit de running? Denk dan niet: ik los dit zelf wel even op. Als ondernemer kun je bij langdurige ziektegevallen namelijk niet om de arbo- of bedrijfsarts heen. De medewerker moet zich binnen zes weken na de ziektemelding bij zo iemand melden.

“Great leaders are great servants because the only way of setting an example is by demonstrating an example. Service to mankind is the key to true leadership!”

Jouw eigen inzet is heel belangrijk

Stel dat je werknemer weer aan de slag kan. Voor één of twee dagen wellicht, of met de voorwaarde dat hij een andere functie krijgt toebedeeld. Blijf dan niet halsstarrig vasthouden aan de situatie zoals die was, maar laat zien dat je er alles aan wil doen om iemand weer aan het werk te krijgen. Binnen je eigen bedrijf, maar wellicht zelfs daarbuiten.

Voortgangsgesprekken horen erbij

Alle communicatielijnen verbreken is niet de manier waarop je het re-integratieproces moet aanvliegen. Blijf tijdens het traject voortdurend contact houden met de werknemer in kwestie. De wetgever verplicht je dit zelfs om te doen. Eén keer in de zes weken een voortgangsgesprek geldt daarbij als het wettelijk minimum.

Bespreek alles samen

Tijdens dat gesprek bespreek je de situatie en beslissen jullie samen of er eventueel aan het plan van aanpak moet worden gesleuteld. Geef ook deze afspraken weer een plekje in het re-integratiedossier.